EenheidsHeling

Een stap in de 5e dimensie

EenheidsHeling is een proces van eenwording van lichaam, geest en ziel, waarin de staat van eenheid, het pure Zijn, steeds meer benaderd wordt. Zijn lichaam, geest en ziel één, dan ben je heel, puur, ongeschonden, ongescheiden en verbonden met andere mensen, je omgeving en het Universum, het heel-al.

EenheidsHeling bevorderd een proces van persoonlijke ontwikkeling. Het laat je een volgende stap in je ontwikkeling maken, de stap die jouw ziel nodig vindt, om de staat van heelheid en eenheid meer en meer te bereiken. Wat aan heling onderhevig is wordt bepaald door je ziel. Zij weet waar je verlangens liggen, wat je nodig hebt en hoe je het beste leert.  

EenheidsHeling zuivert

EenheidsHeling zuivert dat wat je niet meer nodig hebt en brengt in je aandacht wat aan heling onderhevig is, wat je mag verwerken en loslaten. Dat kan op emotioneel, mentaal, spiritueel en lichamelijk vlak zijn. EenheidsHeling sluit op je leerdoelen aan en zorgt dat je stappen in de richting van je levensdoel zet. Voordat je in dit lichaam geboren werd, heb je jouw leerdoelen voor dit leven vastgesteld. Misschien wil je dit leven leren uitdelen waarover je beschikt, voor jezelf opkomen of jezelf volledig aan je gezin of werk wijden. EenheidsHeling Wijst je de weg naar jouw leerdoelen. Ook de manier waarop, het tempo waarin je mag leren en helen sluit aan op jouw zielenwens. Dat is voor een ieder verschillend en alleen jouw manier past bij jou. EenheidsHeling schenkt je daarmee een ontwikkelingsproces dat volledig op jou afgestemd is.

EenheidsHeling zorg voor persoonlijke -en spirituele groei

Voor heel en éénwording is persoonlijke en spirituele ontwikkeling nodig. In de toekomst zal heling van mensen op een andere manier plaatsvinden dan op dit moment. In de 5e dimensie, waar de Aarde nu naar op weg is, vindt heling tussen mensen plaats door te Zijn, zonder een setting of intentie van healing. De directe ervaring van eenheid en verbondenheid tussen de ene en de andere mens zorgt dan voor heling. Hoe beter deze eenheid is, hoe heler beide mensen zijn. In de overgang naar de 5e dimensie is nog wel een setting van heling nodig om een ander te helen. Daar is EenheidsHeling voor. Een proces waar healer en healy samen in eenheid zijn. Ook hier geldt dat hoe beter deze eenheid is, hoe beter de heling zal plaatsvinden.

De ontdekking van de EenheidsEnergie

Hoe EenheidsHeling is ontstaan, beschreven in het boek Eenheidsheling, ontwaken in heelheid, geschreven door Annemarie Leebeek en Astrid Boersma.

‘Eenheidsheling is ontstaan in en door ons eigen helingsproces. Door ons te ontwikkelen, te helen en te zuiveren, maakten wij contact met de eenheidsenergie, nog onbewust van wat het was en de werking er van. Door ons mee te laten nemen in het proces van hoe er mee te werken en welke resultaten het zou geven, ontstond de Eenheidsheling.

Het was een proces van steeds minder doen naar volledig en alleen nog maar ‘Zijn’. Van handelingen verrichten en gidsen aanroepen, naar zitten, openstellen en overgave. Deze trend was niet alleen zichtbaar in de Healing maar ook in ons leven. Ervaren, eenvoud en Zijn kwamen in de plaats van denken en doen. Informatie over de Healing kregen we van mensen die geheeld werden, uit onze eigen ervaring en van channelingen, die we van de gidsen ontvingen. Het ontstaan van Eenheidsheling beschrijft precies het proces waar een mens zich in begeeft als deze zich gaat ont-wikkelen. Van zich druk maken over de vorm, naar leven in puur bewustzijn’.

Door de snelle wereldwijde veranderingen, wordt ieder-een, uitgenodigd deze stap te maken!

De energie, waar komt zij vandaan?

Tijdens de healingen wordt gewerkt met EenheidsEnergie. Er is informatie over EenheidsEnergie beschikbaar gekomen in de vorm van een channeling. Een deel van deze channeling over EenheidsEnergie zegt het volgende:

‘EenheidsEnergie is afkomstig van de heelheid, voorbij de dimensies. Zij heeft geen binding meer met dat wat is. Zij gaat hoger dan welke dimensie ook. Zij is ongescheiden, aan alle deelheden voorbij. Zij gaat verder dan de bron van alles, daar uit haar niets geschapen wordt. Zij is, was en zal zijn, zoals zij altijd geweest is. Met haar is alles wat geschapen is verbonden, maar komt er niet uit voort. Zij is puur, ongedeeld en uit haar komt niets voort, doch alles wat voortkomt, is met haar verbonden. EenheidsEnergie verbindt alles met de eenheid, in puurheid, oprechtheid en liefde. Deze energie is voor elk mens geschikt. Al zal het bij een ieder een andere uitwerking hebben, afhankelijk van dat wat aan heling onderhevig is en losgelaten kan worden.’

De energie, hoe te verbinden met de EenheidsEnergie

EenheidsEnergie is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. We hebben er allemaal contact mee, alleen weten we dat vaak niet. We leven in de illusie dat we afgescheiden zijn van de eenheid, waardoor we eenheid en EenheidsEnergie niet (altijd ) kunnen ervaren. Door te leren werken met EenheidsEnergie maak je er weer contact mee. Door deze tekst te lezen maak je weer verbinding met EenheidsEnergie. Als je weet hoe je het kan voelen, zul je merken dat je er altijd verbinding mee hebt.

Het gaat sterker op je inwerken als je leert werken met EenheidsEnergie. Hoe bewuster je er van bent dat het altijd en overal aanwezig is, om je heen en ook in je, hoe beter het op je inwerkt en hoe meer het haar werk kan doen in jouw ontwikkeling. Omdat de energie zo krachtig is en een hoge trilling heeft, begint het meteen haar helende werk te verrichten. Het brengt jouw energie in beweging, het activeert je. Bovendien brengt Eenheidsheling het trillingsniveau van jouw energie, je aura, omhoog, waardoor blokkades losgemaakt kunnen worden. Ook gebeurt het dat beperkende emotionele- en denkpatronen in je aandacht worden gebracht, zodat je deze kunt verwerken en ervan kan leren. EenheidsEnergie brengt je een hoger bewustzijnsniveau. 

Het doel van EenheidsHeling

Het doel van EenheidsHeling is groeien naar eenheid van lichaam geest en ziel, naar verbondenheid en liefde. Voor het leren geven van een Eenheidsheling heb je geen energiewerk ervaring nodig. De intentie om een heling te willen geven is genoeg. Wel is het belangrijk om te leren werken met deze energie. In deze tijd van ingrijpende veranderingen en versnelde ontwikkelingen, is heling nodig vanuit een nader, hoger niveau. Albert Einstein zei het 100 jaar geleden al:

Een probleem kan niet worden opgelost op hetzelfde niveau als het gecreëerd is’.

EenheidsHeling biedt deze hulp. Het komt juist nu op Aarde, omdat onze planeet en de mensheid zich in de overgang naar de 5e dimensie bevinden. Deze energie helpt je aspecten van de 5e dimensie te ontwikkelen en eigen te maken. Het bereidt je voor op het leven in de 5e dimensie, waar meerdere werkelijkheden door elkaar heen lopen. EenheidsHeling leert je om te gaan met veranderingen om je heen. Het doel van EenheidsHeling is groeien naar eenheid van lichaam geest en ziel, naar verbondenheid en liefde. 

De opleiding tot EenheidsHeler volgen

Wil je leren werken met deze energie? in de opleiding tot EenheidsHeler leer je op afstand of in je eigen praktijk EenheidsHelingen te geven. Na 3 maanden ontvang je het certificaat ‘EenheidsHeler’. En ben je bevoegd EenheidsHeler. Met elke healing die geeft, heel je ook jezelf! Meer informatie over de opleiding kun je vinden  onder ‘aanbod’. 

Resultaten na het ontvangen van een EenheidsHeling

Gegevens

Loes Oosterveld
Zwolsestraat 58
8101 AD Raalte

06 25253957
info@loesoosterveld.nl

Btw-nummer: NL136864521B02
KvK-nummer: 73757977

Copyright © 2022 Loes Oosterveld | Website door: Support by Juul 
Privacyverklaring   |   Algemene Voorwaarden   |    Cookiebeleid